W rozmowie telefonicznej rektor uczelni prof. Antoni Bukaluk poinformował minister nauki o okolicznościach wypadku i podejmowanych działaniach. Do tragedii doszło podczas imprezy inaugurującej rok akademicki. W wydarzeniu brało udział nawet 1200 osób. Z nieznanych przyczyn ludzie zaczęli tłoczyć się w zamkniętym przejściu między dwoma budynkami. Na miejscu zginęła młoda kobieta.

Z komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że prorektor ds. studenckich przyjechał na miejsce wypadku już o godzinie 1 w nocy. Obecnie toczy się śledztwo prokuratury i policji, która nie wyraziła dotychczas zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia poszkodowanych.

Minister Lena Kolarska-Bobińska zasugerowała, by niezależnie od działań śledczych uczelnia przeprowadziła własne postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności tragedii. Zgodnie z zaleceniami szefowej resortu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy powinien też przygotować wnioski pozwalające zapobiegać takim wypadkom w przyszłości.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego zwróci się dziś do rektorów wszystkich uczelni w kraju o przegląd procedur i sposobów postępowania w czasie imprez masowych na uczelniach. Ta sprawa ma być jednym z tematów jutrzejszego posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich we Wrocławiu.