Po 15 procent ankietowanych deklaruje popieranie Platformy Obywatelskiej i ruchu Pawła Kukiza. 11 identyfikuje się z PiS-em. Partię Janusza Korwin-Mikkego wybiera 5 procent badanych. Jednak największa grupa, to osoby które nie zdecydowały jeszcze, czy będą głosować lub są pewne, że do urn nie pójdą. To 42 procent.

Dane te uzyskano na postawie uśrednionych wyników badań z czterech ostatnich miesięcy. Pod uwagę brano osoby w wieku od 18 do 24 lat. Liczba ankietowanych wynosi 455 osób.