Zdaniem Konrada Szymańskiego Unia Europejska nie może sobie pozwolić na to, by przemytnicy ludzi dyktowali standardy moralne. Jak mówił polityk, jesteśmy pasywnym wspólnikiem przemytników.

Wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski tłumaczył, że dzięki głosowaniu za planem rozmieszczenia uchodźców Polska może uczestniczyć w unijnej debacie o migrantach. Jak podkreślał polityk, teraz będzie wcielanych w życie kilka elementów takich jak weryfikacja uchodźców i imigrantów ekonomicznych czy sprawdzanie migrantów pod względem bezpieczeństwa. Jego zdaniem mogą być one wcielone, bo Polska nie wyłamała się z głosowania, tak jak inne państwa Grupy Wyszehradzkiej.

Politycy dyskutowali także o roli Polski w Unii Europejskiej oraz o energetyce i polityce klimatycznej. Organizatorem debaty była Polityka Insight.