"Pracownicy służby zdrowia mają prawo do powoływania się na klauzulę sumienia" - napisano w dokumencie, który zostanie zaprezentowany dziś w południe.

Przewodniczący Zespołu arcybiskup Henryk Hoser podkreśla, że klauzula przewiduje prawo człowieka do kierowania się sumieniem nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. "Lekarz musi mieć prawo odmowy czynności przeciwko życiu: aborcji, przepisywania środków poronnych i uśmiercaniu ciężko chorych" - wyjaśnia arcybiskup.

Profesor Magdalena Środa z Komitetu Etyki PAN broni stanowiska Akademii i wytyka lekarzom, że klauzulę sumienia stosują wybiórczo, tylko w przypadku aborcji. Tymczasem w szpitalach trzeba rozstrzygać wiele innych dylematów moralnych. „Komu uratować życie, bo nie ma sprzętu, czy ktoś powinien wyprzedzić kolejkę do leczenia, jeśli może umrzeć. Przecież kolejka już jakoś rozstrzyga taką sprawę”- mówi IAR profesor Środa.

Zespół do spraw Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski został powołany, aby monitorować to, co się dzieje na płaszczyźnie społeczno- ustawodawczej. W jego skład wchodzą duchowni i świeccy, medycy, specjaliści od prawa, filozofii i teologii.