"Zawsze będę stał na stanowisku, że wolność wyznania, wolność do poglądów religijnych, wolność do różnego rodzaju kreacji artystycznych jest konstytucyjnym prawem każdego obywatela" – mówił podczas spotkania z mieszkańcami Trzebieży (Zachodniopomorskie) minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, odnosząc się do kwestii zatrzymania i przesłuchania w sprawie dotyczącej profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. "Natomiast w tym konkretnym wypadku, pozwólcie państwo, że przedstawię (…) pewną koincydencję czasową" ­– kontynuował, zwracając się do zebranych na sali osób.

"Są święta Wielkiej Nocy, święta ważne dla wszystkich chrześcijan, ważne dla katolików. Dochodzi do próby profanacji Grobu Pańskiego w jednej ze świątyń na terenie Płocka. Następnie dochodzi do próby wywołania awantury wewnątrz świątyni. Wieczorem (…) rozrzucane są wokół tej świątyni wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej" - powiedział.

Jak podkreślił szef MSWiA, wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej "wymaga szacunku ze względu na to wszystko, czym w historii naszego kraju był przez wieki". Dodał, że wizerunek w Płocku został naklejony na przenośnej toalecie, śmietnikach czy był "rozsypywany wokół świątyni".

"Jest zgłoszenie dokonania tego typu aktu. Policja wszczyna postępowanie z urzędu" – mówił Brudziński. "Prawa wszystkich chrześcijan, katolików w Polsce mają taką samą wartość dzisiaj w moich oczach jako ministra spraw wewnętrznych i administracji, jak prawa wyznawców religii mojżeszowej, wyznawców islamu, wyznawców jakiejkolwiek innej religii" – dodał.

Podkreślił, że prawa obywatelskie mają być zagwarantowane dla wszystkich "niezależnie od tego, jakie są poglądy polityczne, jaka jest religia, którą obywatel wyznaje, jakiej jest narodowości, jakiego jest koloru skóry". Dodał, że nie może z tych praw konstytucyjnych "być wyłączony katolik czy chrześcijanin".

Podkreślił, że jako szef MSWiA zawsze stawiał sobie jako podstawowe zadanie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich Polaków "również tych, którzy wyrażali sprzeciw wobec mojego rządu czy wobec mnie".

W poniedziałek policja zatrzymała 51-letnią kobietę, której przedstawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku (woj. mazowieckie) pod koniec kwietnia.

Sprawa dotyczy rozlepienia w nocy z 26 na 27 kwietnia wokół płockiego kościoła św. Dominika, m.in. na koszach na śmieci i na przenośnych toaletach, plakatów oraz nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w barwach tęczy.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka