W komunikacie na stronie RPD poinformowano, że Urmańska została powołana na stanowisko 15 stycznia br.

Urmańska jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Pracowała jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, gdzie prowadziła zajęcia dla studentów energetyki i budownictwa. Była doktorantką w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

"Jest zaangażowana w szereg lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatyw obywatelskich (NGO) na rzecz rodzin, edukacji i społeczności lokalnych"- czytamy na stronie RPD.

Urmańska była związana m.in. ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Ekologicznym "Ziarno" z Grzybowa (woj. mazowieckie) oraz ze Związkiem Dużych Rodzin "Trzy Plus". Od 2016 roku ze strony organizacji rodzinnych była koordynatorem prac powołanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zespołu ds. promocji uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Z ramienia Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" była zaangażowana w prace trzech europejskich federacji organizacji pozarządowych: Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dużych Rodzin (ELFAC), Europejskiej Federacji Osób Aktywnych w Domu (FEFAF) oraz Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych (FAFCE).

"Uczestniczyła w realizacji badań społecznych, edukacyjnych i rynkowych. Ma również doświadczenie kształcenia własnych dzieci w ramach tzw. edukacji domowej. Wraz z mężem Janem wychowują sześcioro dzieci, w tym jedno niepełnosprawne w rodzinie zastępczej" - napisano w komunikacie RPD.

Mikołaj Pawlak objął urząd Rzecznika Praw Dziecka 14 grudnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o RPD rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy biura RPD, może także powołać swojego zastępcę. Zakres zadań zastępcy określa rzecznik. (PAP)

Autorka: Olga Zakolska