Wprowadzenie jednolitego systemu selektywnego zbierania odpadów we wszystkich gminach, zwiększenie poziomu recyklingu, lepsze przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania surowców  – to tylko niektóre wyzwania, jakie czekają mieszkańców Polski w najbliższych latach.

W obszarze gospodarki odpadami rok 2018 przyniósł znaczące zmiany legislacyjne. Podstawowym celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców oraz transformacja rynku w kierunku GOZ. To jeden z najważniejszych tematów tegorocznych Targów POL-ECO SYSTEM.

- Gospodarka o obiegu zamkniętym może być kołem zamachowym w regionach i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Przynosi oszczędność surowców i energii, tym samym istnieje synergia pomiędzy GOZ a działaniami na rzecz redukcji emisji i poprawy jakości powietrza – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym zmienia tradycyjne myślenie o produktach, opakowaniach i odpadach, począwszy od projektowania produktów przez produkcję, konsumpcję, naprawę i regenerację aż po gospodarowanie odpadami i uzyskanie surowców wtórnych, które są ponownie wprowadzane do obiegu w gospodarce.

System polegający na składowaniu odpadów nieuchronnie będzie musiał przejść do przeszłości. Według danych GUS w latach 2012–2016 ilość odpadów komunalnych przekazanych do składowania zmniejszyła się o 2903,5 tys. ton. W tym czasie wzrósł poziom recyklingu.
Przedsięwzięcia w zakresie wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego dają rozwój miejscowym firmom, tworzą miejsca pracy i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.

W realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego kluczowe znaczenie mają konsumenci. Przeciętnie Polak produkuje rocznie ok. 312 kg odpadów komunalnych i ilość ta z roku na rok rośnie. Wskaźniki dotyczące segregacji w gminach poprawiają się, czego dowodem jest, że 96 proc. gmin w Polsce osiągnęło wymagany w 2017 r. poziom ich recyklingu. W 2020 roku gminy muszą osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu odpadów komunalnych. To duże wyzwanie.

Rozwijanie gospodarki odpadami, będącej elementem gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczy marnotrawstwo i zapewni racjonalne wykorzystanie zasobów.  

Tematyka gospodarki odpadami stanowi ważny element Targów POL-ECO SYSTEM, które odbędą się w dniach 23-25 października w Poznaniu. W tym roku swoją obecność zapowiedzieli między innymi Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Targi POL-ECO SYSTEM odbędą się na pięć tygodni przed szczytem klimatycznym COP24, który w grudniu odbędzie się w Katowicach. COP24 to najważniejsze wydarzenie  międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Tematyka związana ze zmianami klimatu i adaptacją do nich będzie też ważnym elementem POL-ECO SYSTEM.

Organizowane nieprzerwanie od 30 lat targi POL-ECO SYSTEM skupiają przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji, co czyni POL-ECO SYSTEM najważniejszym wydarzeniem w sektorze ochronie środowiska. Od 2017 roku towarzyszy mu EkoSfera, organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony środowiska.  

Więcej na: www.polecosystem.pl