"Mamy do czynienia z największą suszą od dwudziestu lat, z katastrofalną sytuacją polskiego rolnictwa, a rząd nie widzi potrzeby zwołania w normlanym terminie posiedzenia rządu" - mówił na konferencji prasowej w Sejmie Bartosz Arłukowicz (PO).

Oświadczył, że PO oczekuje od premiera zwołania posiedzenia Rady Ministrów i zajęcia się tym problemem.

Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi Dorota Niedziela (PO) oceniła, że dotychczasowe działania rządu w tej sprawie są niewystarczające, a PiS "udaje", że pomaga rolnikom.

Według niej, przyjęty w ubiegłym tygodniu program pomocy dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę nie wprowadza żadnych dodatkowych elementów do walki z tym zjawiskiem. Ponadto, jak powiedziała, rozporządzenie wydane w tej sprawie przez rząd wciąż nie weszło w życie. "Więc rolnicy nie wiedzą jakiej wysokości odszkodowania będą im przyznane, gdzie składać wnioski i do kiedy" - dodała.

Zdaniem Niedzieli, działania jakie ws. suszy dotychczas podjął rząd, mają "charakter PR-owy", a środki przeznaczone na pomoc rolnikom "to kropla w morzu potrzeb".

Według zasiadającego w komisji rolnictwa posła PO Kazimierza Plocke, z uzasadnienia rządowego programu pomocy wynika, iż środki na jego realizację "będą dopiero po rozwiązaniu rezerwy celowej państwa na rok 2018". "Oznacza to, że przez kolejne tygodnie rolnicy nie będą wiedzieli na jaką pomoc mogą liczyć" - oświadczył. Stwierdził też, że jego założenia "w zasadzie niczym się nie różnią" od programu przyjętego przez rząd Ewy Kopacz w 2015 roku. "Dlatego uważamy, że nie ma dzisiaj żadnej ponadstandardowej pomocy" - mówił.

Plocke zaapelował też do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o "podjęcie skutecznych działań w Komisji Europejskiej", która - jak wskazał - deklaruje udzielenie pomocy gospodarstwom dotkniętym przez suszę w krajach UE. "Chcemy wiedzieć, jakie koalicje zawiązał pan minister z innymi państwami członkowski i o jakie sprawy będzie walczył" - oświadczył poseł PO.

Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski: w 82,97 proc. gmin, na powierzchni 63,14 proc. gruntów ornych. Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich poszkodowanych w tym roku przez te zjawiska.

Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich ma być udzielana w formie dotacji dla producentów rolnych, których starty w wyniku suszy lub powodzi objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy, a także dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w br. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc może polegać też na spłacie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków, pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR. Chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali ich produkcji).

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego: 25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji; 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców; 697 mln zł na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw rolnych; 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Poprzednie posiedzenie Rady Ministrów odbyło się 31 lipca. Z informacji na stronie internetowej KPRM nie wynika, kiedy rząd zbierze się ponownie.