Podejrzani prali brudne pieniądze

Prokurator ogłosił Jakubowi R. i jego matce Alinie D. zarzuty popełnienia nowego przestępstwa - tzw. prania brudnych pieniędzy.

Podejrzani podejmowali czynności mające na celu udaremnienie lub w znacznym stopniu utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia, a także utrudnienia lub udaremnienia przepadku środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 1 milion złotych. Pieniądze te pochodziły z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

Wobec obojga podejrzanych nadal stosowany jest izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przyjęto prawie 47 milionów złotych łapówek

Jakubowi R. prokurator dotychczas zarzucał przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 31 milionów 410 tysięcy złotych, w zamian za wydanie decyzji reprywatyzacjach o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskich położonych przy Placu Defilad 1 i ul. Karowej 14/15. Czynów tych podejrzany dopuścił się działając wspólnie i w porozumieniu ze swoją matką Aliną D. oraz byłym dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie - Grzegorzem M, którzy także usłyszeli w tym zakresie zarzuty.

Ponadto podejrzanym Jakubowi R. i Alinie D. zarzuca się przyjmowanie korzyści majątkowych - w imieniu własnym (Jakub R.) i w imieniu osoby drugiej (Alina D.), w zamian za pozytywne załatwienie spraw polegających na wydaniu decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego do gruntu, bądź wydaniu decyzji odszkodowawczych. 31 wydanych w tym zakresie decyzji dotyczyło 11 warszawskich nieruchomości. Były one wydawane na rzecz podmiotów reprezentowanych przez Kancelarię Adwokacką Roberta N. Wysokość przyjętej korzyści majątkowej opiewa na kwotę 12 milionów 344 tysięcy 981 złotych.

Jakub R. usłyszał także zarzut przyjęcia, już po rozwiązaniu stosunku pracy z Urzędem m.st. Warszawy, korzyści majątkowej w wysokości 3 milionów 114 tysięcy 858 złotych. Podejrzany powoływał się na wypływy w stołecznym ratuszu i w zamian za łapówkę podjął się pośrednictwa w pomyślnym załatwieniu spraw odszkodowawczych prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Roberta N. Dotyczyły one 3 warszawskich nieruchomości.

Jakub R. podejrzany jest także o podrobienie dokumentu.

Natomiast jego matka Alina D. podejrzana jest również o nielegalne posiadanie broni palnej oraz amunicji.