"Tym, co najbardziej motywuje internautów do e-zakupów, jest całodobowa dostępność sklepów i serwisów online - taką odpowiedź wskazało aż 87% ankietowanych e-konsumentów (82% w 2017 roku)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Wskazano, że zmiana może być spowodowana rosnącym zaufaniem do kupowania w sieci: ponad jedna czwarta (26%) badanych uważa zakupy online za w pełni bezpieczne (14% w 2017 roku), a niemal połowa (49%) za łatwe i nieskomplikowane (41% w 2017 roku).

Największy odsetek internautów dokonujących e-zakupów występuje w grupie wiekowej 15-34 lata (64%), z przynajmniej średnim wykształceniem (75 %), dobrze oceniających swoją sytuację materialną (54%).

Urządzenia mobilne jako narzędzie zakupów online są szczególnie popularne wśród osób w wieku 15-24 lata, podano także.

Raport został sporządzony przez Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie 1500 internautów mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano na przełomie marca i kwietnia 2018 roku.