Moda na zdrowie

W XXI wieku na całym świecie obserwuje się wyraźny podział rynku żywności. Z jednej strony dominuje oferta wytwarzanej masowo, wystandaryzowanej i ujednoliconej żywności globalnej, z drugiej natomiast rośnie zainteresowanie konsumentów i producentów żywnością tradycyjną, wysokiej jakości. Wiąże się to ze wzrostem świadomości społeczeństwa, które przywiązuje coraz większą wagę do prozdrowotnej funkcji wyrobów spożywczych.

Powrót do korzeni

Według Komisji Europejskiej termin żywność tradycyjna określa tę, która jest na rynku co najmniej  jedno pokolenie, czyli 25 lat. Naturalne surowce i półprodukty związane z określonym obszarem geograficznym, muszą być zgodne ze specyfikacją i krajowymi przepisami. Tradycyjne metody wytwarzania to takie, które przekazywano z pokolenia na pokolenie. Zdaniem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, żywność produkowana według ponadstuletnich receptur z lokalnych produktów, jest fundamentem kulturowej tożsamości regionu. -  Konsumenci domagają się bezpiecznych dla zdrowia artykułów o sprawdzonym pochodzeniu - mówi Marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Przyczyna leży między innymi w niejasnościach związanych z GMO - kontynuuje.


Wizytówka regionu

Żywność wytwarzana z lokalnych surowców jest jednym ze sztandarowych produktów i jedną z wizytówek regionu. Warmia i Mazury są pierwszym polskim województwem, które przystąpiło do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Znak towarowy gwarancyjny „Dziedzictwo Kulinarne” przyznawany jest producentom i przetwórcom żywności, restauracjom i zajazdom, sprzedawcom detalicznym i hurtownikom, spełniającym wysokie wymogi. Konsumenci muszą mieć pewność, że w miejscu oznakowanym symbolem sieci można znaleźć żywność regionalną, charakteryzującą się tradycyjnymi metodami produkcji, do której wytwarzania użyto w znaczącej większości lokalnych surowców.
Warto również wspomnieć, że działa tu najwięcej, bo ponad 4 tys. producentów ekologicznej żywności i ponad 44 tys. gospodarstw rolnych.

Wsparcie sektora żywieniowego

W inteligentnej specjalizacji „żywność wysokiej jakości” włodarze województwa warmińsko-mazurskiego przewidzieli nie tylko produkcję i przetwórstwo spożywcze, produkcję i usługi na rzecz hodowli zwierząt, ale też produkcję maszyn dla branży rolniczej. Przedsiębiorcy zauważają, że warto inwestować w nieprzetworzoną żywność i kultywować regionalne tradycje. Troska o zdrowie i rozwój biznesu w regionie realnie przekładają się na czysty zysk. Rozwój sektora żywieniowego stymulują również specjalistyczne placówki naukowe oraz instytuty doświadczalne i badawcze, a efekty ich pracy znajdują zastosowanie w firmach polskich i zagranicznych. Warmia i Mazury w wielu sektorowych działaniach nie tylko dogoniły światową czołówkę, ale same wyznaczają trendy i kierunki rozwoju w branży.

Dowiedz się więcej:

www.invest.warmia.mazury.pl

fb/warmia i mazury zdrowe zycie czysty zysk