Sukcesy w zwalczaniu korupcji dostrzega tylko 15 procent respondentów, a jedynie 2,5 procent uważa, że walka z nią przynosi jakieś wyniki.

Zdaniem 43 procent badanych na Ukrainie nie ma żadnej instytucji zdolnej do aktywnej walki z korupcją. Pozostali uważają, że dobrze zajmują się tym media (26 procent), Narodowe Biuro Antykorupcyjne (24 procent) organizacje pozarządowe (21 procent), samo społeczeństwo (12 procent) i państwa zachodnie (11 procent).

Sondaż przeprowadziła w grudniu fundacja Demokratyczni Inicjatywy i Centrum Razumkowa. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej (ponad 2000 osób) grupie mieszkańców Ukrainy z wyłączeniem zaanektowanego przez Rosję Krymu oraz opanowanych przez prorosyjskich separatystów obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie kraju. (PAP)