Konkurs organizowany jest w ramach programu ramowego Kreatywna Europa, który ma służyć wspieraniu kultury i sektora audiowizualnego.

Jego głównym celem jest "wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej", a uczestniczyć w nim mogą instytucje kulturalne z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących, stowarzyszonych i objętych umowami o współpracy kulturalnej. Starająca się o finansowanie instytucja musi działać na polu kultury i twórczości danego kraju i mieć osobowość prawną od co najmniej dwóch lat od terminu składania podań.

Z projektu wyłączone są instytucje i przedsięwzięcia badawcze, o charakterze konferencyjnym oraz z sektora turystycznego.

Na projekty zostanie przeznaczone ok. 5 mln euro. Pojedynczy projekt może się ubiegać o maksymalnie 200 tys. euro, a uzyskana suma nie może przekroczyć 60 proc. kosztów całego przedsięwzięcia. Każdy z projektów musi mieć swojego lidera i co najmniej dwóch partnerów, prawnie zarejestrowanych w co najmniej trzech różnych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Komisja będzie przyznawała fundusze przede wszystkim tym wnioskom, które skupią się "na budzeniu świadomości, przekazywaniu wiedzy i informacji oraz długotrwałym oddziaływaniu".

"Nasze dziedzictwo kulturowe to wspaniały skarb - podkreślił unijny komisarz ds. edukacji i kultury Tibor Navracsics. - I nie chodzi tu tylko o przeszłość, dziedzictwo odgrywa bowiem kluczową rolę w budowaniu przyszłości. Czekamy na projekty, które podkreślą europejski wymiar bogatego dziedzictwa kulturowego we wszystkich jego przejawach".

Wnioski można składać do 22 listopada br. Proponowane przedsięwzięcia powinny się rozpocząć między styczniem a wrześniem 2018 r. i trwać maksymalnie 24 miesiące.

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)