"Wprowadzenie Święta Flagi Miasta Krakowa ma za zadanie budowanie świadomości dotyczącej barw Krakowa oraz zwrócenie uwagi na ich historyczny kontekst kulturowy" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

"Święto Flagi jest przypomnieniem o barwach naszego miasta. Barwy te biało-niebieskie znane są od XV wieku. Uważamy, że obok takich form identyfikacji miasta jak logo powinniśmy nawiązywać do symboli, które mają wielowiekową tradycję" – powiedział PAP zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

Flaga Krakowa jest biało-niebieska i wiele osób myli ją z używaną w kościele katolickim flagą maryjną. Tymczasem kolor niebieski pojawił się w palecie barw miasta już w XVI wieku. Pierwsza potwierdzona o nich wzmianka pochodzi z 1542 roku.

Biało-niebieskie flagi są wywieszane w mieście podczas uroczystości, świąt i rocznic państwowych lub miejskich. "Intencja jest taka, żeby flagi te zawisły także na budynkach miejskich: szkołach, przedszkolach, placówkach kultury, siedzibach urzędu i miejskich spółek" – mówił Kulig.

Po raz pierwszy nowe święto będzie obchodzone w najbliższy poniedziałek. Wtedy przypada Święto Krakowa ustanowione na pamiątkę lokacji miasta na prawie magdeburskim, czego dokonał w 1257 r. książę Bolesław Wstydliwy. Aktu tego nie należy mylić z założeniem miasta. Pierwsza znana pisemna wzmianka o Krakowie pochodzi z ok. 966 r., z relacji średniowiecznego historyka Ibrahima ibn Jakuba.

Dzięki lokacji na prawie magdeburskim miasto uzyskało nowe regulacje w samorządzie, sądownictwie, handlu i układzie urbanistycznym. Zgodnie z książęcym rozkazem, wytyczono rynek i większość parceli pod domy, oznaczono ulice.(PAP)