W działania organizacyjne zaangażowana była też deputowana tej partii Hanna Kanapacka, jedna z dwóch przedstawicielek opozycji, które w zeszłorocznych wyborach dostały się do parlamentu.

Celem wydarzenia jest omówienie zmian w ustawodawstwie wyborczym Białorusi zgodnie z rekomendacjami OBWE, by zagwarantować większą przejrzystość, demokratyczność i pluralizm procesu wyborczego.

„Wolne i demokratyczne wybory są kwestią polityczną i zmian w tym zakresie również należy się domagać metodami politycznymi” - stwierdził Wiktar Karniajenka, działacz kampanii społecznej „O sprawiedliwe wybory”. Mówił również o tym, że sama zmiana przepisów nie zmieni „praktyk wyborczych” stosowanych przez władze.

Jeden z liderów Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji Dzianis Sadouski podkreślił, że najważniejszą kwestią dla ulepszenia procesu wyborczego na Białorusi są zmiany przepisów dotyczących formowania komisji wyborczych, likwidacja tzw. głosowania przedterminowego oraz rezygnacja z możliwości wysuwania kandydatów przez załogi zakładów pracy. Ta praktyka często bywa wykorzystywane do promocji kandydatów związanych z władzami, na których pracownicy są potem zmuszani głosować.

„Bez tych zmian nasze wybory pozostaną całkowitą imitacją, choć to oczywiście tylko pierwsze kroki do poprawy procesu wyborczego na Białorusi” - stwierdził Sadouski.

Podczas konferencji przedstawiono projekt zmian w ordynacji wyborczej opracowany przez opozycję, który zamierza zgłosić w parlamencie Kanapacka.

Ostatnie wybory parlamentarne na Białorusi we wrześniu 2016 r. zostały uznane przez OBWE za niespełniające standardów wolnych i demokratycznych, choć odnotowano pewien postęp w porównaniu z poprzednimi kampaniami. OBWE sformułowało w swoim raporcie końcowym szereg rekomendacji dla władz białoruskich dla poprawy procesu wyborczego. Białoruska opozycja prowadzi obecnie kampanię na rzecz ich wprowadzenia.

W konferencji biorą udział m.in. parlamentarzyści z Litwy i Ukrainy, eksperci Międzynarodowego Instytutu Demokracji i Wsparcia Wyborów i innych organizacji pozarządowych zajmujących się monitoringiem wyborczym oraz politycy białoruskiej opozycji i niezależni działacze społeczni.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)