Jak podkreśliła agencja Reuters, raport utrzymany jest wprawdzie w pozytywnym tonie, ale jego autorzy ostrzegają przed wzrostem niepewności gospodarczej i politycznej, z którą przyjdzie zmierzyć się państwom tej części świata.

"Ceny ropy naftowej ustabilizowały się na poziomach o wiele wyższych niż w pierwszej połowie 2016 r., zaś rosyjska gospodarka wydobyła się z trwającej dwa lata recesji, a zatem wschodnia część regionu będzie, według naszych szacunków, nieznacznie rosła" - napisano w raporcie.

"Prognozy wzrostu dla Turcji oraz państw wschodniej części basenu Morza Śródziemnego są natomiast słabsze (...) z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa oraz niepewną sytuację geopolityczną, której wynikiem jest spadek inwestycji oraz wpływów z turystyki" - podkreślono.

Według prognoz banku, który działa w 36 krajach od wschodniej Europy po Maroko i Mongolię, średni wzrost PKB w regionie wyniesie w 2017 r. 2,4 proc., a w 2018 - 2,8 proc. Dla porównania w 2016 r. kształtował się na poziomie 1,8 proc. W porównaniu z poprzednimi szacunkami z listopada 2016 r. EBOiR, obniżył nieznacznie swą prognozę, która mówiła o wzroście w regionie na poziomie 2,5 proc.

Jak wynika z raportu, środkowa Azja może w tym roku oczekiwać wzrostu na poziomie 3,8 proc., dzięki inwestycjom zagranicznym z Chin w ramach projektu "Jednego Pasa Jednej Drogi", które doprowadzą do poprawy kondycji większość rynków w regionie.

Prognoza dotycząca Europy Środkowej i krajów nadbałtyckich zakłada natomiast wzrost PKB w 2017 r. i 2018 r. na poziomie 3,1 proc. (o 0,1 proc. w górę w porównaniu z poprzednią prognozą z listopada 2016). Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podtrzymał prognozę wzrostu PKB Polski w 2017 r. na poziomie 3,2 proc. i ustalił ją na tym samym poziomie w 2018 r. Dla porównania w przypadku np. Słowacji wskaźniki te wynoszą odpowiednio 3,2 proc. i 3,5 proc., Węgier - 3,0 proc. i 3,0 proc., zaś Estonii - 2,4 proc. i 2,7 proc. Z kolei wzrost PKB w Rosji wyniesie, według szacunków EBOiR, 1,2 proc. w 2017 r. i 1,4 proc. w 2018 r.

Jak wskazali autorzy raportu, na ostateczny kształt prognoz wpłynęły napięcia geopolityczne w regionie i krajach sąsiednich, a także niepewność co do kształtu polityki gospodarczej w największych krajach rozwiniętych na skutek wyboru na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej - podkreśliła agencja Reuters. (PAP)