Senat przyjął uchwałę jednogłośnie.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Słudze Bożemu Księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, znamienitemu kapłanowi polskiego Kościoła, człowiekowi silnej wiary i mocnego ducha" - napisano w uchwale, której projekt przygotowali senatorowie.

Jak wskazano, ksiądz Franciszek Blachnicki był "założycielem i ojcem duchowym Ruchu Światło- Życie, jednego z ewangelizacyjno-duszpasterskich ruchów odnowy Kościoła, opartego na nauczaniu Soboru Watykańskiego II, oraz wspólnoty życia konsekrowanego – Instytut Niepokalanej Matki Kościoła".

W uchwale przypomniano, że w czasie II wojny światowej walczył z hitlerowskim najeźdźcą; został aresztowany i skazany na karę śmierci; był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Po wojnie i przeżyciu nawrócenia wstąpił do seminarium. Był twórcą Krucjaty Wstrzemięźliwości, założył ruch trzeźwościowy Krucjata Wyzwolenia Człowieka oraz Ruch Światło-Życie, "w którym wychowały się w latach PRL setki tysięcy młodych ludzi", obronił także "polską młodzież przed skutkami narzuconej ideologii materialistycznej".

W uchwale wskazano, że po wojnie za swoją działalność wychowawczą ks. Blachnicki był wielokrotnie represjonowany przez władzę komunistyczną, aresztowany, a w ostatnich latach życia – na emigracji – inwigilowany przez agenturę wywiadu PRL, a "okoliczności jego nagłej śmierci do dziś nie zostały do końca wyjaśnione".

"Konsekwentna wiara i przykład życia duchowego księdza Blachnickiego stanowiły ogromną inspirację dla ludzi, którzy mieli okazję go spotkać bądź uczestniczyć w zjazdach oazowych. Te wszystkie jego dzieła przyczyniły się do kształtowania oblicza współczesnego polskiego Kościoła i katolicyzmu" - głosi uchwała.

Franciszek Blachnicki urodził się w 1921 r. W 1939 r. walczył w wojnie obronnej, był więźniem KL Auschwitz, a w marcu 1942 r. został skazany na karę śmierci za działalność konspiracyjną przeciw III Rzeszy. Po kilku miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiony i w latach 1942-1945 przebywał w niemieckich obozach i więzieniach.

Blachnicki święcenia kapłańskie przyjął w 1950 r. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych; wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (15-dniowa Oaza Dzieci Bożych). Od 1957 r. prowadził działalność na rzecz trzeźwości pod nazwą "Krucjata Wstrzemięźliwości". Po ogłoszeniu stanu wojennego nie mógł wrócić do Polski. W 1982 r. osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Zmarł nagle 27 lutego w 1987 r.

W 1995 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego. W październiku 2015 r. papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego cnót. (PAP)