Związki zawodowe otrzymały pismo z Departamentu Budżetu MSWiA, zawierające dokładny podział obiecanych 250 złotych - 150 złotych ma być więc wypłacone w formie podwyżki, natomiast pozostałą część otrzyma tylko część funkcjonariuszy jako dodatek uznaniowy. Decyzja, kto otrzyma większa kwotę, ma być podejmowana przez przełożonych, którzy powinni wziąć pod uwagę m.in. efektywność służby.

Zdaniem związkowców, taki schemat pozwoli na sytuację, gdy szefostwo będzie promować jedynie swoich ludzi.