Mogą zapoznać się z zawartością teczki osobowej i teczki pracy TW "Bolka" oraz listu, który w 1996 roku Czesław Kiszczak napisał do Dyrektora Archiwum Akt Nowych. Dotyczył przekazania do Archiwum dokumentów w sprawie współpracy Lecha Wałęsy z SB.

Dziennikarze mogą filmować oraz fotografować przeglądane materiały. Możliwe jest również zamówienie ich kopii cyfrowych. Od środy wgląd w materiały będzie możliwy również w czytelniach w oddziałach i delegaturach Instytutu.

Dla zainteresowanych naukowców i dziennikarzy IPN przygotował wiele kopii papierowych oraz dodatkowe miejsca pracy, a czytelnia Instytutu będzie otwarta do 21:00.
IPN wystawia do wglądu materiały, które znalazł w ubiegłym tygodniu w domu Czesława Kiszczaka - szefa MSW w czasach PRL.