- Każde dziecko zasługuje na dobrą szkołę i dobrego nauczyciela. Jest bardzo duże, ponad 60-procentowe poparcie dla naszych działań. - minister edukacji Anna Zalewska zapewniała o słuszności reformy dotyczącej likwidacji gimnazjów. - Nie wszyscy są zadowoleni. Mówię to z pokorą i odpowiedzialnością. Jest to bardzo trudna reforma. - przyznała. Minister planuje gruntowną reformę oświaty, którą oznacza powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Zasadnicze szkoły zawodowe zastąpione zostaną przez dwustopniowe szkoły branżowe. W związku z planowaną reformą, PO zapowiedziała złożenie w Sejmie wniosku o wotum nieufności dla minister Zalewskiej.