- Tłumaczenia pani prezydent Warszawy nie brzmią dla mnie zbyt wiarygodnie. Ja sobie wyobrażam, że prezydent mógłby być nie do końca zorientowany przez pierwsze pół roku po objęciu tego urzędu, ale ona jest prezydentem już wiele lat - stwierdził Włodzimierz Cimoszewicz, który odniósł się do tzw. afery reprywatyzacyjnej. Zdaniem byłego premiera Hanna Gronkiewicz-Waltz nie powinna jednak podawać się do dymisji. - Gdyby nie okoliczności polityczne tak należałoby postąpić. No, ale wiemy co to znaczyłoby w obecnej sytuacji politycznej w kraju i w Warszawie. Prowadziłoby to do przyspieszonych wyborów. To nie jest dobre rozwiązanie - podkreślił Cimoszewicz.