- Obecna władza ma pokusę, aby nie mając większości konstytucyjnej, przy pomocy ustaw zwykłych zrobić coś, co będzie trwałą zmianą ustrojową - uważa prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.