Sąd nakazał Gazecie Polskiej wycofać ze sprzedaży egzemplarze zawierające naklejkę "strefa wolna od LGBT". Numeru z naklejką odmówiła sieć Empik. "Gazeta Polska" ukazała się jednak w sieci Ruch. Jak tłumaczy rzecznik firmy, ta nie może ingerować w treść programową wydawnictw, a zajmuje się jedynie ich kolportażem.

- Te sprawę reguluje art. 3 prawa prasowego, który jasno mówi, że zabrania się ingerencji ze strony dystrybutora prasy w treść albo linię programową wydawcy. My nie weryfikujemy treści ani zawartości wydawnictwa tylko zapewniamy operację logistyczną dostępu do prasy – wyjaśnił rzecznik Ruch S.A., Wojciech Paczyński.