Od 1 sierpnia 2023 r. obowiązywać będą nowe zasady przy przekraczaniu granicy z Wielką Brytanią. Wyjaśniamy, co się zmienia.

Właściciele zagranicznych samochodów ciężarowych zostaną ponownie objęci opłatą drogową za korzystanie z brytyjskich dróg. W związku z pandemią, opłaty te były zawieszone do dnia 31 lipca 2023

Opłata drogowa dla pojazdów ciężarowych dotyczy pojazdów HGV o masie 12 000 kg lub większej. Celem tej opłaty jest upewnienie się, że pojazdy te korzystają z sieci drogowej.

Od sierpnia kwota opłaty ma być oparta na:

  • masie pojazdu jako szerokie przybliżenie emisji CO2,
  • normie emisji zanieczyszczeń do powietrza w pojazdach,
  • czasie trwania opłaty.

Ważne

Ważne!

Od 1 sierpnia samochody ciężarowe spoza Wielkiej Brytanii mają możliwość skorzystania z usługi opłat drogowych, umożliwiającej im dokonywanie płatności z góry za przyszłe przejazdy.

Opłata drogowa została wprowadzona na mocy ustawy HGV Road User Levy Act z 2013 roku i rozpoczęła obowiązywać 1 kwietnia 2014 roku. Od 1 lutego 2019 roku ciężarówki, które emitują niższe ilości zanieczyszczeń i tym samym są bardziej przyjazne dla środowiska, płacą niższe opłaty (najnowsze ciężarówki emitują o 80% mniej tlenków azotu (NOx) niż starsze modele). W związku z tym ciężarówki spełniające najnowsze normy emisji Euro VI teraz kwalifikują się do 10% obniżki kosztów opłaty HGV. Natomiast za pojazdy klasy Euro V i starsze trzeba zapłacić do 20% więcej.

W sierpniu 2020 roku opłata została zawieszona, aby wesprzeć sektor transportowy i pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami pandemii. Nowa opłata będzie miała zmienioną strukturę i stawki, aby lepiej uwzględnić aspekty ekologiczne i dostosować się do bieżących potrzeb i wyzwań w sektorze transportowym.