Przedstawiciele Polski, Francji i Niemiec wspólnie odwiedzą kraje Bałkanów Zachodnich kandydujące do UE, a następnie Ukrainę w ramach wzmocnionej współpracy Trójkąta Weimarskiego - poinformował w piątek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

W piątek odbyło się spotkaniu ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego z udziałem Ukrainy na zamku w Kórniku (wielkopolskie). W wydarzeniu wzięli udział, obok Szynkowskiego vel Sęka, minister ds. europejskich Francji Laurence Boone, minister ds. europejskich i klimatu Niemiec Anna Luehrmann i wicepremier Ukrainy ds. integracji z UE i NATO Olha Stefaniszyna. Ministrowie rozmawiali o rozszerzeniu UE o kolejne państwa i problemach wynikających z inwazji Rosji na Ukrainę.

"Z wielką przyjemnością ogłaszam, że w ramach namacalnego przykładu wzmocnionej współpracy Trójkąta Weimarskiego uzgodniliśmy treść wspólnego listu adresowanego do komisarza UE ds. rozszerzenia Olivera Varhelyi'a. W liście tym formułujemy konkretne propozycje dla Komisji Europejskiej, mające na celu ulepszenie procesów akcesyjnych. Rozmawialiśmy także i zdecydowaliśmy się wspólnie, jako kraje Trójkąta Weimarskiego, odwiedzić kraje kandydujące (do UE) na Bałkanach Zachodnich, a także potem Ukrainę" - oświadczył minister Szynkowski vel Sęk.

"Polskie społeczeństwo jest zdecydowanie prounijne, chcemy więcej Unii Europejskiej, ale nie europejskiej biurokracji" - podkreślił polski minister.

"Pomimo naturalnych różnic naszą płaszczyzną porozumienia powinna być wolność, solidarność i oddanie wartościom, które stanowią immanentny wyznacznik europejskiego dziedzictwa. Ponosimy wspólnie odpowiedzialność za to, aby przyszłe pokolenia europejskich narodów mogły powiedzieć, że w czasach bezprecedensowych wyzwań geopolitycznych powstrzymaliśmy imperializm i bezprawie i zrobiliśmy co w naszej mocy, aby zapewnić im bezpieczną przyszłość" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Francuska minister Boone wyraziła swój podziw dla ukraińskich wysiłków na rzecz wstąpienia do UE i oświadczyła, że "możemy zbudować silniejszą, autonomiczną Europę, która ma swój unikalny głos w koncercie narodów - jako silny sojusznik USA i innych krajów, które podzielają nasze wartości".

Minister Luehrmann podkreśliła, że "droga do akcesji musi zostać zdefiniowana przez drogę reform krajów kandydujących" i również pochwaliła ukraińskie starania.

Biorąca udział w wydarzeniu minister Stefaniszyna dziękowała za wsparcie udzielane Ukrainie na drodze do wstąpienia do UE oraz za inicjatywę listu w sprawie polityki rozszerzenia UE, jaki zamierzają wystosować państwa Trójkąta Weimarskiego.

"Pośrodku Europy, w jednym z największych europejskich krajów, szaleje wojna i wiele kryzysów i wyzwań jest nią spowodowanych - kryzys żywnościowy, energetyczny, ostatnie wydarzenia związane z eksportem z Ukrainy, które wpłynęły dwustronnie na Polskę i Ukrainę. Są to wyzwania, którymi powinniśmy wspólnie sprostać, odpowiedzieć na nie i, w następstwie niedawnej wizyty przewodniczącej (KE) Ursuli von der Leyen w Kijowie, powinniśmy wypracować platformę konsultacyjną, która pozwoli na pokonanie tych problemów w duchu solidarności" - powiedziała Stefaniszyna.

Podkreśliła, że jest wdzięczna za wsparcie Polski dla przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO. (PAP)

kjm/ dko/ mrr/