Firmy na Wyspach odczuwają skutki opuszczenia Unii Europejskiej. Gdyby nie to, handel oraz PKB byłyby wyższe

Mimo że Wielka Brytania zdecydowała w referendum o wyjściu z Unii Europejskiej w czerwcu 2016 r., to umowa dotycząca brexitu, znana jako umowa o handlu i współpracy, weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Zlikwidowała cła na większość towarów, ale ich przewóz podlega różnego rodzaju dodatkowym regulacjom i kontrolom, co utrudnia prowadzenie biznesu i wpływa na gospodarkę. Po dwóch latach można dojść do wniosku, że przez brexit gospodarka Wielkiej Brytanii jest w tyle.

Wyniki gospodarcze. Gorzej tylko Rosja

Wielka Brytania jest jedynym krajem w grupie G7, do której należą również Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone i Włochy, z gospodarką mniejszą niż przed pandemią. Mogłoby się wydawać, że kraj ten mocniej odczuł skutki COVID-19, ale tak nie jest. – Mierząc liczbę zgonów spowodowanych pandemią, Wielka Brytania uplasowała się w połowie tabeli na świecie – stwierdził w raporcie John Springford, zastępca dyrektora Centre for European Reform. – Nie ma więc powodu, by sądzić, że długoterminowe blizny w gospodarce są większe niż w innych krajach – dodał.
Obecnie szacuje się, że poziom PKB w III kw. 2022 r. był o 0,8 proc. niższy niż przed pandemią. W okresie lipiec–wrzesień gospodarka skurczyła się o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego stwierdziła, że aktywność gospodarcza spadła w IV kw. dwukrotnie szybciej niż w okresie poprzednich trzech miesięcy.
– Najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego Wielka Brytania radzi sobie stosunkowo gorzej niż porównywalne kraje, jest brexit – przyznał cytowany przez CNN Leonard Winters, dyrektor Center for Inclusive Trade Policy na University of Sussex.
– Wielka Brytania wybrała brexit w referendum, ale rząd wybrał szczególnie trudną formę wyjścia z UE, która zmaksymalizowała koszty ekonomiczne – powiedział Michael Saunders, starszy doradca w Oxford Economics. – Wszelka nadzieja na wzrost gospodarczy po brexicie prawie zniknęła – dodał.
Według prognoz ekspertów w przyszłym roku Wielka Brytania będzie nadal radziła sobie znacznie gorzej niż inne duże gospodarki. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przewiduje, że brytyjska gospodarka skurczy się o 0,4 proc. Większy spadek ma odnotować tylko objęta sankcjami Rosja.
Spowolnienie gospodarcze i perspektywy biją w brytyjską walutę. We wrześniu funt był najsłabszy w historii i kosztował jedynie 1,03 dol. W ostatnich miesiącach odbił, ale spadek w całym 2022 r. wynosi ok. 11 proc., co oznacza, że był to najgorszy okres dla tej waluty od czasu referendum w sprawie brexitu.

Firmy cierpią przez brexit

Badania pokazują, że brexit osłabił zdolność brytyjskich firm do konkurowania w Unii Europejskiej. Z ankiety przeprowadzonej przez Brytyjską Izbę Handlową wynika, że 77 proc. firm twierdzi, że brexit nie pomógł im zwiększyć sprzedaży ani rozwinąć działalności. Ponad połowa stwierdziła, że trudno im dostosować się do nowych zasad obrotu towarami. Cztery na pięć ankietowanych przedsiębiorstw stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwóch lat koszty importu wzrosły, a trzy czwarte producentów twierdzi, że doświadczyło niedoborów towarów i usług.
Cytowana w raporcie firma Siteright Construction Supplies, producent m.in. konstrukcji stalowych, twierdzi, że import części do naprawy zepsutych maszyn lub import surowców z UE stał się czasochłonnym koszmarem. – Brexit był największym w historii nałożeniem biurokracji na biznes – twierdzi Siteright. Z kolei Nova Dog Chews, producent karmy, przyznał, że straciłby cały handel z UE, gdyby nie założył bazy na terenie Wspólnoty. – Kosztowało to naszą firmę ogromną sumę pieniędzy, które można by zainwestować w Wielkiej Brytanii – dodano.
W III kw. 2019 r. eksport z Wysp do UE sięgnął ponad 40 mld funtów. W analogicznym okresie zarówno 2020 r., jak i 2021 r. był on niższy. Wzrost nastąpił dopiero w III kw. tego roku. Jednak badania przeprowadzone przez Center for European Reform pokazują, że w ciągu 18 miesięcy do czerwca 2022 r. handel towarami jest o 7 proc. niższy, niż byłby, gdyby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Z kolei Biuro Odpowiedzialności Budżetowej (OBR), które opracowuje prognozy gospodarcze dla rządu, oczekuje, że w dłuższej perspektywie eksport i import będą niższe o ok. 15 proc. z powodu wyjścia z UE. Wielka Brytania stała się gospodarką mniej zaangażowaną w handlu, bowiem jego udział w PKB spadł od 2019 r. o 12 proc., czyli dwa i pół razy więcej niż w jakimkolwiek innym kraju w grupie G7 – wynika z raportu OBR. ©℗