Wczoraj nad ranem w Mińsku zmarł Stanisłau Szuszkiewicz, pierwszy przywódca niepodległej Białorusi, sygnatariusz porozumień białowieskich z grudnia 1991 r., na mocy których rozwiązano Związek Radziecki. Był wybitnym fizykiem, słabszym politykiem, pryncypialnym przeciwnikiem rządów Alaksandra Łukaszenki. Ludzie, którzy go znali, opisują go jako porządnego człowieka, gawędziarza.
„Dzięki Szuszkiewiczowi podczas rozpadu ZSRR Białoruś stała się niepodległa. Do ostatniego dnia życia walczył z Łukaszenką i bronił wolności Białorusi” – napisał na Twitterze Franak Wiaczorka, doradca liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej.