"Cichanouska podkreśliła, że dostrzega problemy, które dotyczą zarówno Białorusinów, jak i Ukraińców w Polsce. Robi wszystko, aby interesy obu narodów mogły się połączyć i zostać wspólnie rozwiązane. Za najważniejsze uznała możliwość negocjowania tych rozwiązań z polskimi władzami" - powiedział PAP prowadzący spotkanie ze Swietłaną Cichanouską, Aliaksei Cukashevich, współpracownik instytucji Białoruski Młodzieżowy Hub.

"Odbyły się już spotkania z ministrem spraw wewnętrznych i rozpoczęto dyskusję o problemach, które należy rozwiązać. Minister zobowiązał dołożyć starań, aby pomóc. Mamy więc wstępne porozumienie" - kontynuował.

Jak dodał, liderka białoruskiej opozycji demokratycznej, poświęciła spotkanie zarówno Ukraińcom, jak i Białorusinom mieszkającym w Polsce. Zwróciła jednak uwagę na istotną różnicę. "Ukraińcy mają teraz w Polsce legalny status, Białorusini - nie, dlatego tak ważne jest, żeby wypracować dla nich podobną pomoc i uzyskać wsparcie dla Białorusi" - zaznaczył Cukashevich.

Reklama

"Jesteśmy Białorusinami mieszkającymi w Warszawie, aktywistami i zwykłymi ludźmi, którzy nadal walczą z przestępczym reżimem dyktatury białoruskiej wszystkimi dostępnymi metodami. Prowadzimy akcję, aby poinformować świat o represjach i łamaniu praw człowieka na Białorusi" - napisali o sobie przedstawiciele i członkowie Białoruski Młodzieżowy Hub.

"Niedaleko za granicą odbywa się katastrofa humanitarna. Ty możesz pomóc" - zaapelowano też, odsyłając do strony pomagamukrainie.gov.pl.

Co roku 25 marca w rocznicę proklamowania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej środowiska opozycyjne i niezależne obchodzą Dzień Wolności, nieoficjalne święto niepodległości kraju. Środowiska opozycyjne domagają się od władzy, by to 25 marca był oficjalnym świętem niepodległości Białorusi, a nie 3 lipca – data upamiętniająca wkroczenie Armii Czerwonej do Mińska w 1944 r.

Cichanouska według oficjalnych wyników przegrała wybory prezydenckie z 9 sierpnia 2020 r., zdobywając zaledwie 10,1 proc. głosów. Według Centralnej Komisji Wyborczej prezydent Alaksandr Łukaszenka zdobył 80,1 proc. głosów. Cichanouska przebywa na Litwie. Przez społeczność międzynarodową jest uważana za nieformalną przywódczynię białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Jej biuro w Wilnie od 2021 r., decyzją władz Litwy, posiada uprawnienia zarezerwowane dla misji dyplomatycznej.

24 lutego, w dniu agresji Rosji na Ukrainę, Cichanouska ogłosiła się "przedstawicielem narodu białoruskiego" i zapowiedziała stworzenie rządu tymczasowego. Wezwała także wojska Białorusi do niepodejmowania działań wymierzonych w Ukrainę.(PAP)