Reklama

KE poinformowała, że zatwierdzi dalsze wypłaty w oparciu o ocenę realizacji inwestycji i reform przedstawionych w Krajowym Planie Odbudowy Słowenii. W całym okresie realizacji KPO kraj ten ma otrzymać łącznie ponad 2,5 mld euro: 1,8 mld w dotacjach i 705 mln w pożyczkach.

Słoweński plan odbudowy przewiduje m.in. finansowanie renowacji i zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół; inwestycje w infrastrukturę kolejową; programy podnoszenia kompetencji cyfrowych dla nauczycieli i urzędników; inwestycje w obiekty opieki zdrowotnej i sprzęt medyczny.

"Cieszę się, że Słowenia otrzymuje pierwszą wypłatę 231 milionów euro (...). Jest to ważny krok w kierunku realizacji ambitnego programu zawartego w słoweńskim planie odbudowy i odporności. Plan łączy inwestycje na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej z reformami opieki długoterminowej, opieki zdrowotnej i systemów emerytalnych z korzyścią dla wszystkich obywateli Słowenii" - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

We wtorek KE wyemitowała czwartą pulę obligacji na sfinansowanie Funduszu Odbudowy i Odporności. Pozyskała w ten sposób kolejne 9 mld euro. Łącznie, w czterech emisjach, KE pozyskała 54 mld euro.

Komisja Europejska może pożyczać fundusze na rynkach finansowych po tym, jak wszystkie państwa UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych. Na sfinansowanie Funduszu Odbudowy KE w 2021 roku chce wyemitować obligacje długoterminowe o wartości około 80 mld euro, które uzupełni krótkoterminowymi eurobonami.

Dokładna suma środków pozyskanych zarówno z obligacji, jak i eurobonów będzie zależeć od konkretnych potrzeb finansowych. Jesienią KE ma dokonać weryfikacji swoich wstępnych założeń.