Białoruś zacznie w najbliższych tygodniach stopniowo podejmować kroki w reakcji na nowe sankcje Unii Europejskiej – poinformowało w piątek biuro prasowe białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„Białoruś nie zamierza bez słowa na to patrzeć. W najbliższych tygodniach zostaną wdrożone kroki odwetowe, o których niejednokrotnie mówiliśmy” – podało MSZ.

Resort dodał, że „już dawno nadszedł czas, by europejskim politykom wyjaśnić, że naciski i sankcje nie są językiem, którym należy rozmawiać z Białorusią”.

Wicepremier Anatolij Siwak oświadczył tymczasem w parlamencie, że sankcje UE doprowadziły do wstrzymania szeregu projektów inwestycyjnych w sferze budownictwa. Choć - jak powiedział - sankcje nie dotknęły bezpośrednio „branży budowlanej, to wpłynęły na aktywność inwestycyjną”. „Część projektów inwestycyjnych wstrzymano z powodu niejasności dotyczących ich finansowania” – dodał.

UE w czwartek formalnie nałożyła sankcje gospodarcze na Białoruś w odpowiedzi na naruszenia praw człowieka i brutalne represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, opozycji demokratycznej i dziennikarzy w tym kraju, a także na przymusowe lądowanie samolotu linii Ryanair w Mińsku.

Sankcje obejmują zakaz bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub eksportu do kogokolwiek na Białorusi sprzętu, technologii lub oprogramowania przeznaczonego do monitorowania lub przechwytywania wiadomości w internecie i wiadomości komunikacji telefonicznej, a także towarów podwójnego zastosowania i technologii do celów wojskowych.

Sankcje zostały nałożone także na produkty naftowe, potaż oraz towary używane do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych. Ponadto dostęp do rynków kapitałowych UE jest ograniczony, a udzielanie ubezpieczeń i reasekuracji rządowi białoruskiemu oraz białoruskim organom i agencjom publicznym jest zabronione.

Wreszcie Europejski Bank Inwestycyjny wstrzyma wszelkie wypłaty lub płatności w ramach wszelkich istniejących umów związanych z projektami w sektorze publicznym oraz wszelkich istniejących umów o świadczenie usług pomocy technicznej. Państwa członkowskie będą również zobowiązane do podjęcia działań na rzecz ograniczenia zaangażowania na Białorusi banków rozwoju.

Od października 2020 r. UE sukcesywnie nakłada sankcje na Białoruś. Środki zostały przyjęte w odpowiedzi m.in. na zastraszanie i brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów, członków opozycji i dziennikarzy w tym kraju. Łącznie 166 osób i 15 podmiotów podlega obecnie środkom ograniczającym, które obejmują zamrożenie aktywów zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów, oraz zakaz podróżowania osób fizycznych do UE.