- Prosimy przedsiębiorców żeby zgłaszali nam potrzebę zatrudnienia, wolnych etatów żebyśmy mogli zapewnić tym ludziom dach nad głową, godne życie - mówi Przemysław Hermański, Business Owner Spek.