Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", podało Centrum Informacyjne Rządu. Dodatek motywacyjny będzie wynosić 1000 zł brutto miesięcznie. Rząd przeznaczy na program ponad 1,1 mld zł.

"Od 1 lipca 2024 roku rząd zamierza podnieść wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni są w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Będą oni mogli liczyć na dodatki motywacyjne w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianie zyska prawie 23 tys. osób. Rząd przeznaczy na program ponad 1,1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Dzięki rządowemu wsparciu, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wypłacić dodatki motywacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji.

Na zmianie skorzystają:

* asystenci rodziny;

* koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej;

* pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych;

* osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych;

* osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka;

* pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;

* pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;

* pracownicy placówek wsparcia dziennego;

* pracownicy ośrodków adopcyjnych, wymieniono w materiale.

"Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ponad 1,1 mld zł" - czytamy dalej.

(ISBnews)