W środę o godz. 10 ruszył nabór wniosków w programie MEN na sfinansowanie wycieczek szkolnych "Podróże z klasą". W ciągu pierwszych 12 minut zarejestrowano ponad 2,2 tys. wniosków, wyczerpując pulę 60 mln zł – przekazał resort.

Cele programu 'Podróże z klasą'

Program "Podróże z klasą" skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem - jak mówiła minister edukacji Barbara Nowacka zapowiadając uruchomienie programu - jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży do udziału w kulturze.

„W ciągu pierwszych 12 minut od uruchomienia systemu o godz. 10.00 zarejestrowano 2273 wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia #PodróżezKlasą wyczerpując przeznaczoną pulę środków w kwocie 60 mln zł” – podało w środę MEN na platformie X.

Zasady dofinansowania wycieczek szkolnych

W ramach "Podróży z klasą" dofinansowaniu w 100 proc. podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. W ramach dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucji kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, miejsca pamięci, centra naukowe; w przypadku wycieczki trzydniowej - trzy instytucje, itd.

Wycieczka dwudniowa może zostać sfinansowana do 20 tys. zł, trzydniowa – do 30 tys. zł, czterodniowa – do 40 tys. zł, pięciodniowa – do 50 tys. zł. W wycieczce musi wziąć co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Koszty i finansowanie wycieczek

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym: koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Jeżeli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki, o których mowa wyżej, nie jest wymagany wkład własny, przy czym koszt prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę (np. biura turystycznego) może być sfinansowany wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy.

Na finansowanie programu w 2024 r. przewidziana jest łączna kwota 60 mln zł. Na wycieczki uczniowie pojadą w nowym roku szkolnym 2024/2025, od września do grudnia.