W czwartek mija sześć miesięcy od czasu zaprzysiężenia rządu koalicji 15 października. Polacy w kwestii oceny premiera Donalda Tuska i jego ministrów podzielili się na niemal trzy równe grupy – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM.

Jak pokazuje badanie, nieco ponad 1/3 respondentów ocenia rząd pozytywnie (w tym 9,3 proc. zdecydowanie pozytywnie, a 25,2 proc. raczej pozytywnie), 32,2 proc. patrzy na niego neutralnie, a 32,5 proc. ankietowanych ma o nim negatywne zdanie (w tym 21,4 proc. zdecydowanie negatywne, a 11,1 proc. raczej negatywnie). Z kolei 0,9 proc. osób ma w tej kwestii zdania.

W sondażu zapytaliśmy także o przyszłość kluczowych inwestycji, co do których wkrótce decyzję będzie podejmował szef rządu. Według respondentów ponad połowa Polaków (59,6 proc. za, w tym 36,5 proc. zdecydowanie za) zgadza się ze stwierdzeniem, że gabinet Donalda Tuska powinien kontynuować projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przeciwnego zdania jest 22,5 proc. ankietowanych (w tym 9,4 proc. zdecydowanie przeciw). 17,9 proc. zaznaczyło wariant „trudno powiedzieć”.

Duże poparcie ma także kwestia kontynuowania budowy elektrowni atomowych na terenie Polski. Przychylnym okiem na to rozwiązanie patrzy 66,2 proc. pytanych (w tym 53,6 proc. jest zdecydowanie za). Przeciwnego zdania jest 10,4 proc. osób (w tym zdecydowanie przeciw 1,7 proc.). 23,4 osób się waha.

Z kolei za kontynuacją rozwoju projektu produkcji polskich samochodów elektrycznych jest 39,6 proc. respondentów (w tym zdecydowanie za 18,5 proc.). Brak poparcia wyraża łącznie 43,6 proc. osób (w tym zdecydowanie przeciw jest 20,6 proc.). Zdania w tej kwestii nie ma 16,8 proc. osób.

Sondaż zrealizowany został w dniach 7-9 czerwca 2024 r. przez United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM na próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zostało zrealizowane metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).

ikona lupy />
Sondaż - Inwestycje rządowe - CPK / GazetaPrawna.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Sondaż - Inwestycje rządowe - CPK - Atom - Izera - Donald Tusk / GazetaPrawna.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Sondaż - Inwestycje rządowe - Atom / GazetaPrawna.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Sondaż - Inwestycje rządowe - Izera / GazetaPrawna.pl / Patryk Koch