Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce objęcia zerową stawką podatku akcyzowego cydru i perry o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5% objętości, a także dla cydrów jakościowych do 8,5% objętości, poinformował szef resortu Czesław Siekierski. Obecnie ta grupa wyrobów objęta jest stawką 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce objęcia zerową stawką podatku akcyzowego cydru i perry o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5% objętości, a także dla cydrów jakościowych do 8,5% objętości, poinformował szef resortu Czesław Siekierski. Obecnie ta grupa wyrobów objęta jest stawką 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Akcyza na cydr

MRiRW przedstawiło swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

"Celem zmiany jest stworzenie dogodnych warunków dla producentów tych wyrobów. Jednocześnie wzmocni to konkurencyjność na rynku alkoholi o niskiej zawartości alkoholu oraz stworzy ofertę do spożywania fermentowanych napojów winiarskich o niższej zawartości alkoholu, które zostały wytworzone na bazie jabłek i gruszek" - napisał Siekierski.

Proponowana zmiana zwiększy również konkurencyjność cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% w stosunku do piwa oraz mieszanek piwa z napojami bezalkoholowymi. Zmiana pozytywnie wpłynie również na rozwój rynku cydru i perry, które są wytwarzane z owoców krajowych, głównie jabłek, podkreślił.

Według szacunku resortu regulacja ta spowodowałaby obniżenie cen detalicznych cydru i perry o około 10%.

Zgodnie z informacjami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, zbiory jabłek w 2022 r. w Unii Europejskiej wyniosły 11,9 mln ton, z czego 4,2 mln ton wyprodukowano w Polsce. Powierzchnia uprawy jabłek w 2022 r. wynosiła 151,9 tys. ha.