Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce Bold LLC, operatorowi interviewme.pl - poinformował UOKiK. Dotyczą one nieprzekazywania istotnych informacji w sposób jasny i jednoznaczny. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że kwestie ceny i zasad płatności, powinny być komunikowane od początku informowania o usłudze, żeby konsument mógł podjąć świadomą decyzję.

Jak podano, jeżeli zarzuty się potwierdzą spółce grozi kara do 10 proc. obrotu.

"Prezes UOKiK postawił spółce BOLD LLC, operatorowi serwisu interviewme.pl, zarzuty nieprzekazywania istotnych informacji we właściwym czasie w sposób jasny i jednoznaczny" - wskazano w komunikacie UOKiK.

Pobranie CV nie jest bezpłatne

Poinformowano, że na stronie interviewme.pl można projektować swoje dokumenty, np. CV lub list motywacyjny. "Gotowe pliki zapisujesz i dopiero w momencie gdy chcesz je pobrać lub wydrukować, okazuje się, że nie zrobisz tego bezpłatnie, więc płacisz. Czy wiesz, że z twojego konta co miesiąc będą pobierane opłaty?" - pyta UOKiK.

Ograniczone darmowe opcje portalu

Z analizy Urzędu wynika, że osoby korzystające z interviewme.pl nie wiedzą, że darmowe opcje portalu są ograniczone. "Gdy dokumenty są gotowe, okazuje się, że za ich wykorzystanie – pobranie i możliwość wydruku trzeba zapłacić. Opcje są dwie: 14 dni za prawie 6 zł bądź kwartał za 79,90 zł" - poinformował UOKiK. Dodał, że mniej widocznym, drobniejszym i jaśniejszym drukiem na szarym tle, jest napisane, że subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona. Koszt w przypadku krótszego dostępu wynosi wówczas 59,90 zł co 28 dni lub 79,90 zł kwartalnie.

Skargi konsumentów

Ze skarg wynika, że sposób prezentacji tych informacji nie jest dla konsumentów jasny - podał Urząd. "Wiele osób było zaskoczonych, że musi zapłacić prawie 6 zł za 14-dniowy dostęp, a następnie z ich konta regularnie są pobierane pieniądze, w dodatku w dużo wyższej kwocie. Zastosowany rozmiar i kolor czcionki podczas informowania o subskrypcyjnej opłacie nie przyciąga uwagi odbiorcy" - wskazano w informacji UOKiK. Ponadto, sama usługa stworzenia CV również nie nasuwa skojarzeń, że opłata będzie cykliczna.

Konsumenci skarżą się, że firma „podstępnie pobiera comiesięczne opłaty bez wcześniejszego czytelnego podania informacji o tym, że automatycznie zostanie włączona subskrypcja” - podał Urząd. Przywołał wpis innej konsumentki, która napisała: „Dokonałam zakupu jednorazowego. Bo taką opcję chciałam i taką mieliście na stronie. I na pewno nie godziłam się na automatyczne przedłużanie subskrypcji”.

Stanowisko prezesa UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że konsument, który poświęcił czas na przygotowanie dokumentu, nie chcąc tracić wykonanej pracy, może ostatecznie zdecydować się na poniesienie niezbędnych kosztów - zwłaszcza jeśli myśli, że opłata jest jednorazowa. "Spółka BOLD LCC mogła celowo tak skonstruować serwis interviewme.pl, żeby utrudnić dostęp do niektórych informacji. Tymczasem kwestie ceny oraz zasad płatności, powinny być wyraźnie komunikowane od początku informowania o usłudze, żeby konsument mógł podjąć świadomą decyzję, czy chce z niej skorzystać" – wskazał Chróstny, cytowany w komunikacie.