Ruszył nabór wniosków na pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus. Jego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielności i niezależności – nie tylko w życiu prywatnym, lecz także zawodowym. Jak wysokie może być dofinansowanie?

Rehabilitacja 25 plus. Na czym polega program?

Program Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie, które przeznaczone ma zostać na wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ma ono pozwolić na wsparcie obejmujące całodzienne usług opiekuńcze oraz aktywizację w sferze społecznej, zawodowej, intelektualnej oraz fizycznej.

Kto kwalifikuje się do programu Rehabilitacja 25 plus?

Program Rehabilitacja 25 plus jest adresowany do podmiotów, które prowadzą:

  • ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze;
  • ośrodki rewilidacyjno-wychowawcze;
  • szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
  • placówki edukacyjne wspierające beneficjentów programu.

Beneficjentami Rehabilitacji 25 plus są z kolei osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, które są niezatrudnione oraz nieobjęte społeczną rehabilitacją w placówkach dziennej aktywności. To oni małą otrzymać od adresatów programu wsparcie w aktywizacji fizycznej, zawodowej, społecznej oraz intelektualnej.

Jaki jest cel programu Rehabilitacja 25 plus?

Pilotaż programu Rehabilitacja 25 plus ma służyć zebraniu doświadczeń, które pozwolą wypracować rozwiązania wspomagające absolwentów w zachowaniu ciągłości oddziaływań terapeutycznych, które mają pomóc w utrzymaniu samodzielności w życiu społecznym i zawodowym oraz niezależności.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu?

Jeżeli placówka chce zgłosić swój udział i otrzymać dofinansowanie w ramach programu, musi złożyć wniosek, projekt planu wsparcia oraz inne dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku do odpowiedniego ze względu na jej adres oddziału PFRON.

Ile wynosi dofinansowanie?

Rehabilitacja 25 plus jest dofinansowywana ze środków PFRON. W roku szkolnym 2024/2025 stawka przypadająca na jednego beneficjenta będzie wynosiła 3200 zł miesięcznie.

Kiedy można składać wniosek o dofinansowanie z programu Rehabilitacja 25 plus?

Wnioski o przyznanie dofinansowania w roku szkolnym 2024/2025 można składać od 29 kwietnia do 7 czerwca 2024 roku.