Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję w sprawie stawek abonamentu RTV w przyszłym roku. Ile wynosi abonament RTV w 2024 roku i ile wyniesie w 2025?

Co to jest abonament RTV?

Abonament radiowo-telewizyjny, w skrócie abonament RTV to opłata, której celem jest umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia. Kryterium naliczania abonamentu RTV jest fakt posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Średnia ściągalność abonamentu radiowo-telewizyjnego w Polsce wynosi około 30 proc. i z roku na rok maleje.

Ile wynosi abonament RTV w 2024 roku?

Stawki abonamentu RTV na 2024 r. wynoszą:

  • za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za 1 miesiąc;
  • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za 1 miesiąc.

Osoby, które opłacają abonament z góry za cały rok otrzymują bonus w postaci niższej kwoty. W przypadku telewizorów jest to 294,90 złza rok a nie 327,60 zł (co stanowi sumę pojedynczych opłat za 12 miesięcy). W przypadku radioodbiornika jest to 94 zł za rok zamiast 104,40 zł.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Z abonamentu RTV całkowicie zwolnione są osoby powyżej 75 roku życia, a także obywatele ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy lub posiadające pierwszą grupę inwalidzką. Opłat nie muszą uiszczać także inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane w czasie PRL oraz pobierające emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnej pensji. W Polsce jest to blisko 3,7 mln osób.

Ile wyniesie abonament RTV w 2025 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) podjęła decyzję o utrzymaniu stawek abonamentowych na 2025 rok na niezmienionym poziomie. To sprawia, że stawki pozostaną na tym samym poziomie od 2023 roku. To w 2022 roku KRRiT dokonała bowiem ostatniej podwyżki. W związku z tym opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 8,70 zł miesięcznie, a odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego — 27,30 zł miesięcznie.

W przypadku nałożenia kary za brak opłaty abonamentowej i przy jednoczesnym braku rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego można się odwołać od tej decyzji. Jeśli jednak okaże się to nieskuteczne KRRiT może np. rozłożyć zaległości na raty.

Choć o wysokości abonamentu RTV decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, instytucją odpowiedzialną za jego ściąganie jest Poczta Polska. W 2022 roku Poczta Polska wnioskowała do KRRiT o umorzenie zaległości dla blisko 3500 abonentów-dłużników na kwotę 5,1 mln zł.