Zakończył się egzamin ósmoklasisty z matematyki. Przypominamy, że o tym jak będą wyglądały arkusze CKE dowiemy się około godziny 13.00, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze. Arkusze egzaminacyjne oraz propozycje odpowiedzi znajdziecie także na naszej stronie. A co wiemy o egzaminie ósmoklasisty z matematyki na ten moment?

Środowy egzamin ósmoklasisty z matematyki to drugi z trzech egzaminów, do których obowiązkowo muszą przystąpić uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych, które realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (do egzaminu przystępują uczniowie tej klasy, której zakres nauczania odpowiada VIII klasie szkoły podstawowej) oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzaminów ósmoklasisty 2024

Za uczniami jest już egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, który odbył się we wtorek. W czwartek ósmoklasiści będą zaś pisać egzamin z języka obcego nowożytnego. W przypadku ostatniego z egzaminów uczniowie do wyboru mają egzamin z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego).

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00 i do wszystkich egzaminów arkusze oraz propozycje odpowiedzi znajdziecie w naszym serwisie. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, publikować będzie arkusze egzaminacyjne i propozycje odpowiedzi z języka angielskiego. Zachęcamy do śledzenia naszej strony.

Tu znajdziecie arkusze i odpowiedzi z matematyki: Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] >>

Obowiązkowy egzamin ósmoklasisty – co warto o nim wiedzieć?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie jest on egzaminem, którego można nie zdać. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty są wyrażane w punktach, które mają znaczenie w procesie rekrutacji do szkoły średniej, jednak nie istnieje minimalny wynik.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca. Co ważne, dotyczy to zarówno tych, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym, jak i dodatkowym. Tego samego dnia uczniowie otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Wymagania egzaminacyjne z matematyki znamy dzięki "Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019" oraz w aneksu do niego, które stworzyła CKE.Ogólne wymagania egzaminacyjne z matematyki przedstawiają się w nich następująco:

  • sprawność rachunkowa,
  • wykorzystanie i tworzenie informacji,
  • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
  • rozumowanie i argumentacja.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki będzie trwał 100 minut.