Rząd widząc zainteresowanie programem wsparcia budownictwa czynszowego pracuje nad jego kontynuacją, a na razie chce usprawnić istniejący program. Z danych BGK wynika, że w ramach dotychczasowych 15 edycji programu SBC zakwalifikowano 468 wniosków na budowę 26.323 mieszkań o wartości inwestycji 9,5 mld zł, na kwotę kredytu 4 mld zł.

Program wsparcia budownictwa czynszowego (SBC)został wdrożony w 2015 r. i przewidziany na okres 10 lat. Rok 2024 r. jest ostatnim rokiem, w którym inwestorzy mogą aplikować o preferencyjne kredyty.

Wzrost zapotrzebowania na środki kredytowe

"Z informacji przekazywanych przez operatora programu, czyli BGK, wynika, że ze względu na znaczny wzrost zgłaszanego przez inwestorów zapotrzebowania na środki kredytowe w ramach programu SBC, w celu jego płynnego zakończenia, jak również umożliwienia podjęcia prac nad kolejnym programem wspierającym ten sektor budownictwa mieszkaniowego na wynajem, konieczne jest wprowadzenie usprawnień, które w pełni pozwolą na wykorzystanie pozostałego w ramach aktualnego programu potencjału, jak również dalsze wsparcie budownictwa czynszowego dla osób z ograniczonymi dochodami do momentu wypracowania nowego programu wspierającego ten sektor mieszkaniowy" - podał rząd.

Nowy program mieszkaniowy

Wśród proponowanych rozwiązań należy wymienić:

  • przesunięcie ostatecznej daty składania wniosków w ramach programu SBC na 30 września 2025 r. – co umożliwi, w przypadku zwrotów lub rezygnacji z finansowania zwrotnego przedsięwzięć zakwalifikowanych w ramach wcześniejszych edycji programu SBC, pełne wykorzystanie środków udostępnionych przez BGK na realizację programu;
  • skrócenie i usprawnienie procesu ubiegania się przez kredytobiorców o udzielenie finansowania zwrotnego;
  • dodanie nowych kryteriów oceny punktowej wniosków w załączniku do rozporządzenia, mających na celu premiowanie wniosków dotyczących przedsięwzięć przygotowanych już do realizacji w stopniu gwarantującym osiągnięcie zakładanych efektów w postaci budowy lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (w tym przede wszystkim tych, w przypadku których została już wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę).

15 edycja programu SBC

Z danych BGK wynika, że w ramach dotychczasowych 15 edycji programu SBC zakwalifikowano 468 wniosków na budowę 26.323 mieszkań o wartości inwestycji 9,5 mld zł, na kwotę kredytu 4 mld zł. Przy czym, w ramach ostatniej, jesiennej edycji programu SBC w 2023 r. inwestorzy złożyli aż 111 wniosków na kwotę kredytu 2,9 mld zł, czyli kwotę przekraczającą dostępne na program środki. Wnioski dotyczyły realizacji 10,2 tys. mieszkań. Mając na względzie kwotę dostępną w BGK na tę edycję programu, kwalifikacje uzyskało 61 wniosków na kwotę 829 mln zł.