W tym tygodniu rozpoczęły się matury. Dzisiaj o godzinie 9:00 zdający przystąpili do egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Około godziny 14:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na swojej stronie arkusze maturalne z języka angielskiego. Wkrótce po tym będą one dostępne także na stronie "Dziennika Gazety Prawnej" wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez ekspertów współpracujących z serwisem.

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym 2024

7 maja maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego, a wczoraj z matematyki. Oba były egzaminami obowiązkowymi i odbyły się na poziomie podstawowym. Dziś przyszedł czas na język angielski.

Matura pisemna z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych. Większość maturzystów wybiera język angielski. Osoby, które zdecydowały się na ten właśnie język obcy, przystąpiły do matury dzisiaj o godzinie 9:00. Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego zarówno w Formule 2023, jak i w Formule 2015 zdający mieli 120 minut.

Matura 2024 z języka angielskiego. Gdzie szukać arkuszy CKE?

‌Większość maturzystów wkrótce po opuszczeniu sali egzaminacyjnej zastanawia się, gdzie szukać arkuszy egzaminacyjnych CKE z języka angielskiego wraz z odpowiedziami.

Będą one dostępne ok. godziny 14:00 na stronie CKE. Kilka minut później udostępni je również "Dziennik Gazeta Prawna". To jednak nie wszystko. Eksperci zaproszeni przez nas do współpracy rozwiążą arkusze i zaproponują odpowiedzi. Tegorocznych maturzystów zapraszamy zatem na naszą stronę tuż po godzinie 14:00. Przedstawimy arkusze maturalne CKE z języka angielskiego w Formule 2023 i Formule 2015 wraz z proponowanymi rozwiązaniami naszych ekspertów.

Matura z języka angielskiego 2024. Wymagania

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym, do której przystąpili dzisiaj uczniowie, ma – zgodnie z ogólnymi wymaganiami egzaminacyjnymi – sprawdzać:

 • znajomość środków językowych,
 • rozumienie wypowiedzi,
 • tworzenie wypowiedzi,
 • reagowanie na wypowiedzi,
 • przetwarzanie wypowiedzi.

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się z czterech części:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość środków językowych,
 • wypowiedź pisemna.

Język angielski - harmonogram matur 2024

Maturzystów, którzy jako język obcy nowożytny wybrali język angielski czeka jeszcze obowiązkowa matura ustna z tego przedmiotu. Ta zaś odbywać się będzie – w zależności od konkretnej szkoły – w terminie od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Egzamin ustny z języka angielskiego trwa ok. 15 minut i składa się z:

 • rozmowy wstępnej,
 • rozmowy z odgrywaniem roli,
 • opisu ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania,
 • wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Wielu maturzystów wybrało też język angielski na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Egzamin ten odbędzie się 13 maja.

Dla maturzystów, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminów, wyznaczone zostały terminy dodatkowe. 5 czerwca dla języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz 6 czerwca na poziomie rozszerzonym.

Ogłoszenie wyników tegorocznych matur nastąpi 9 lipca.