Dziś trzeci dzień matury 2024. Punktualnie o godz. 9 rozpocznie się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Ile czasu będą mieli maturzyści na rozwiązanie arkusza? Z jakimi zadaniami się zmierzą? I czy dziś oprócz angielskiego są też jakieś inne egzaminy?

Matura 2024: Jaki egzamin piszą dziś maturzyści?

Trzeciego dnia matur absolwenci tradycyjnie podchodzą do egzaminu z języka angielskiego, czyli języka obcego nowożytnego najczęściej wybieranego do zdawania na maturze. Przypomnijmy, że język obcy nowożytny na poziomie podstawowym to jeden z obowiązkowych przedmiotów na maturze pisemnej. Maturzysta może wybierać spośród kilku różnych języków obcych (nie musi być to nawet język którego uczył się w szkole). Od lat zdecydowana większość zdających wybiera właśnie angielski.

Matura 2024: Ile czasu potrwa egzamin z angielskiego? O której się zacznie?

Matura pisemna z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś o godz. 9. Na zrobienie wszystkich zadań maturzyści będą mieli 120 minut. Dotyczy to zarówno osób zdających w Formule 2023 (które ukończyły czteroletnie licea i pięcioletnie technika; decydowania większość z nich to tegoroczni absolwenci), jak i Formule 2015 (absolwenci z poprzednich lat, uczęszczający wcześniej do gimnazjów, najczęściej są to osoby poprawiające wynik). Oznacza to, że tuż po godz. 11 powinno być już "po wszystkim". Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że spora część zdających z egzaminu z angielskiego wychodzi przed czasem. Ten przedmiot maturalny cieszy się opinią dosyć prostego.

Matura z angielskiego 2024: Jak będą wyglądały arkusze?

Arkusz maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym w Formule 2023 składa się z zadań otwartych i zamkniętych. Za ich rozwiązanie można dostać maksymalnie 60 punktów, w 32–38 pkt za zadania zamknięte; 28–22 pkt za zadania otwarte. Jednym z nich będzie dłuższa wypowiedź pisemna (e-mail, wpis na forum, wpis na blogu) o długości 80–130 wyrazów. W poprzednim roku maturzyści mieli za zadanie napisać maila do kolegi z Anglii. Treść miała dotyczyć wygranego przez nich konkursu fotograficznego dla młodzieży.

Arkusz maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym w Formule 2015 składa się również z zadań otwartych i zamkniętych. Za ich rozwiązanie maturzysta może uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt za zadania zamknięte oraz 10 pkt za zadania otwarte.

Trzeci dzień matury 2024: Jakie egzaminy oprócz angielskiego zdają maturzyści?

Czwartek, 9 maja, czyli trzeci dzień tegorocznych matur to również egzaminy z pozostałych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym, czyli z języka:

  • francuskiego,
  • hiszpańskiego,
  • niemieckiego,
  • rosyjskiego,
  • włoskiego.

Egzaminy te rozpoczną się o godz. 14.

Matura 2024: Co jeszcze czeka zdających?

Tegoroczni maturzyści mają już za sobą obowiązkowy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym (zdawali go we wtorek, 7 maja) oraz obowiązkowy egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym (odbył się w środę, 8 maja). Na liście przedmiotów obowiązkowych (oprócz dzisiejszego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym) jest jeszcze egzamin pisemny z wybranego przedmiotu dodatkowego (zdawanego na poziomie rozszerzonym) oraz dwa egzaminy ustne: z języka obcego nowożytnego oraz z języka polskiego. Część pisemna tegorocznych matur potrwa do 24 maja. Część ustana odbywać się będzie w dwóch etapach: od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.