O godzinie 12:30 zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po godzinie 14.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne, które znajdziecie w niniejszym tekście. Jak wyglądały maturalne zadania z polskiego?

Do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło około 55 tys. maturzystów. Wśród przedmiotów wybieranych przez absolwentów zdających w nowej formule, język polski zdawany na poziomie rozszerzonym był na czwartym miejscu.

Co ważne, egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie można nie zdać. Dzieje się tak, ponieważ w 2024 roku egzaminy na poziomie rozszerzonym nie posiada określonego progu zdawalności. W 2025 roku będzie już jednak inaczej. Obowiązkowy próg zdawalności wyniesie 30 proc.

Mimo braku określonego progu zdawalności, wyniki egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonymmają dla wielu maturzystów znaczenie w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe.

Matura 2024. Arkusze CKE z matematyki na poziomie rozszerzonym

Po godzinie 14.00 CKE opublikowała arkusze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jak wyglądały tematy wypracowań?

Arkusze CKE z języka polskiego na poziomie rozszerzonym:

 • Arkusze CKE z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, formuła 2023: Arkusz CKE >>>
ikona lupy />
Matura 2024. Język polski - poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE] / CKE
 • Arkusze CKE z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, formuła 2015: Arkusz CKE >>>
ikona lupy />
Matura 2024. Język polski - poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE] / CKE

Matura 2024. Harmonogram kolejnych egzaminów

 • 21 maja (wtorek) - rano zostanie przeprowadzony egzamin z historii, po południu matura z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 22 maja (środa) - rano będzie egzamin z informatyki, a po południu matura z historii sztuki.
 • 23 maja rano (czwartek) - egzamin z fizyki, a po południu matura z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 24 maja (piątek) – rano przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii. Takie egzaminy są zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.
 • 20-25 maja 2024 – matury ustne (egzaminy zostaną przeprowadzane według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach)

Matura 2024. Harmonogram egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym

Egzaminy pisemne w terminie dodatkowym odbędą się w dniach:

 • 3-7 czerwca 2024
 • 10-14 czerwca 2024
 • 17 czerwca 2024

Termin dodatkowy matur ustnych 2024

Matury ustne w terminie dodatkowym odbędą się w terminie 10-12 czerwca 2024 roku.

Poprawkowa matura 2024

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach:

 • 20 sierpnia 2024 – egzamin poprawkowy matury pisemnej
 • 21 sierpnia 2024 - egzamin poprawkowy matury ustnej

Wyniki matur 2024

Wyniki matur zostaną w tym roku ogłoszone 9 lipca.