Kolejne posiedzenie rządu zaplanowano na 16 kwietnia 2024 r. Będzie to już trzecie, w tym miesiącu, posiedzenie Rady Ministrów. Czym zajmą się ministrowie podczas wtorkowego spotkania? Jaki jest harmonogram najbliższego posiedzenia rządu?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że kolejne posiedzenie rządu odbędzie się w tym tygodniu. Będzie to już drugie kwietniowe posiedzenie Rady Ministrów. Ministrowie zbiorą się we wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00.

Czym zajmie się rząd na najbliższym posiedzeniu?

Jak wynika z przedstawionego na oficjalnej rządowej witrynie, harmonogramu wtorkowego spotkania, ministrowie zajmą się m.in. zmianami w Kodeksie pracy. Chodzi i ochronę pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Nowelizacja wynika z wdrożenia unijnej dyrektywny, rozszerzającej wykaz szkodliwych czynników o substancje reprotoksyczne, którą należało wdrożyć do polskiego porządku prawnego do 5 kwietnia 2024 r. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian: "Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy ma na celu nowelizację art. 222 Kodeksu pracy w zakresie rozszerzenia go na substancje reprotoksyczne pozwoli na wydanie rozporządzenia przez Ministra Zdrowia, umożliwiając wdrożenie przepisów dyrektywy 2022/431 oraz objęcie ochroną pracowników pracujących również w narażeniu na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu reprotoksycznym".

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 16 kwietnia 2024 r.?

Porządek, zaplanowanego na 16 kwietnia 2024 r., posiedzenia rządu przedstawia się następująco:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (UD33). Wnioskodawca: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (UC22). Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • sprawy bieżące.