Posłowie odwołali trzech członków komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich: Łukasza Kondradkę, Wiktora Klimiuka i Jana Mosińskiego. Adam Zieliński sam zrezygnował. Zadaniem komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich jest usuwanie skutków prawnych wydanych z naruszeniem prawa decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich.

Na wstępie poseł sprawozdawca Patryk Jaskulski poinformował, że Adam Zieliński sam zrezygnował, więc głosowanie nad jego odwołaniem jest bezprzedmiotowe.

Poselski spór o wyjaśnianie śmierci Brzeskiej

Między posłami rozgorzała dyskusja związana ze śmiercią znanej aktywistki walczącej o prawa lokatorskieJolanty Brzeskiej.

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska zarzuciła byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, że nic nie zrobił, by wyjaśnić tajemniczą śmierć Brzeskiej. Tak samo jak komisja ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich pod przewodnictwem PiS.

"Dlatego tych członków trzeba odwołać. Komisja będzie pracowała dalej i teraz będzie skuteczna" – podkreśliła.

Na słowa te zareagował poseł Sebastian Kaleta (PiS), który stwierdził, że to prokurator, który teraz jest szefem Prokuratury Krajowej, nic nie zrobił, gdy zamordowano Jolantę Brzeską, a był wtedy warszawskim prokuratorem.

Przed głosowaniem marszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał, że aby odwołać członków komisji, trzeba bezwzględnej większości głosów. Przekazał, że termin zgłaszania nowych członków upływa 3 maja.

Głosowanie za odwołaniem

Za odwołaniem z funkcji członka komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Wiktora Klimiuka głosowało 243 posłów (większość bezwzględna – 222), przeciw było 186, a 13 wstrzymało się od głosów. Za odwołaniem Łukasza Kondradki głosowało 241 (większość bezwzględna – 221) posłów, 185 było przeciw, 14 się wstrzymało. Tak samo rozłożyły się głosy w przypadku Jana Mosińskiego.

Wniosek o odwołanie tych czterech członków pozytywnie zaopiniowała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Komisja ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Zadaniem komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich jest usuwanie skutków prawnych wydanych z naruszeniem prawa decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. Ponadto komisja może występować do właściwych organów w razie stwierdzenia w toku postępowania przed nią okoliczności sprzyjających wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych z naruszeniem prawa.

W skład komisji wchodzi przewodniczący powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra sprawiedliwości złożony w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji i ośmiu członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm.