Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała na stanowiska wiceprezesów zarządu Marka Radzikowskiego oraz Mariusza Zarzyckiego z dniem 22 kwietnia 2024 r. na trzyletnią kadencję, podał bank. Rada nadzorcza podjęła również uchwałę o zakończeniu 21 kwietnia 2024 r. delegowania Macieja Cieślukowskiego, członka rady nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu banku. Wszystkie powołania do zarządu nastąpiły na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 26 marca 2024 r., podano.

"Dzisiejsze uzupełnienie składu zarządu to kolejny krok na drodze do wzmocnienia i ugruntowania pozycji PKO Banku Polskiego jako gwaranta stabilności finansowej milionów Polaków oraz jednego z motorów napędowych krajowej gospodarki. Jako rada nadzorcza uważamy, że nowy zarząd przyczyni się do zdynamizowania rozwoju całej organizacji, a zmiany będą już wkrótce widoczne dla milionów klientów banku w kraju oraz dla akcjonariuszy banku" - powiedziała przewodnicząca rady nadzorczej Katarzyna Zimnicka-Jankowska, cytowana w komunikacie.

Ponad dwustu kandydatów do zarządu PKO BP

Bank podał też, że do otwartego konkursu kwalifikacyjnego ogłoszonego 14 lutego 2024 r., na stanowiska nowych członków zarządu PKO BP zgłosiło się łącznie ponad dwustu kandydatów - zarówno z wewnątrz, jaki i spoza organizacji. Postępowanie konkursowe przeprowadzone przez radę nadzorczą już w marcu wyłoniło Szymona Miderę, który do czasu uzyskania odpowiednich zgód, będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu banku kierującego pracami zarządu. W tym samy czasie powołano również wiceprezesów ds. rachunkowości i finansów oraz zarządzania ryzykiem - Krzysztofa Dreslera i Piotra Mazura, których kadencja rozpoczęła się 26 marca 2024, a także Ludmiłę Falak-Cyniak, która obejmie stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bankowości korporacyjnej od 1 lipca br.

Marek Radzikowski

PKO BP podał, że Marek Radzikowski - doktor ekonomii i kierownik Zakładu Badań nad Wzrostem Gospodarczym Szkoły Głównej Handlowej - pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim, współtworzył Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), pracował jako szef doradców Ministra Finansów, był doradcą zarządu Związku Banków Polskich, prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości, a w ostatnich latach pracował na stanowisku vice president w J.P. Morgan.

Mariusz Zarzycki

Mariusz Zarzycki to manager, związany głównie z bankami, specjalizujący się w technologii i transformacji cyfrowej w szerokim biznesowym ujęciu. Pełnił m.in. rolę członka zarządu odpowiedzialnego za technologię, zakupy i administrację w PKO Banku Polskim oraz w Poczcie Polskiej. Pracował m.in. w mBanku, PBG SA oraz w Banku Przemysłowym i w EY.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 501,52 mld zł na koniec 2023 r.