Termin wdrożenia obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia/maja, poinformował minister finansów Andrzej Domański, podtrzymując wcześniejsze deklaracje. Domański zapowiadał ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego KseF i zapewniał, że sam system zostanie wdrożony po audycie tak szybko, jak to jest możliwe.

"Od KSeF-u nie ma odwrotu, ten system zostanie wdrożony. Podtrzymuję wcześniejszą deklarację, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej ogłosić datę obowiązkowego korzystania z KSeF. Obecnie trwają analizy i audyty. Na ich podstawie na przełomie kwietnia i maja, kolejny raz stwierdzam tę datę, będziemy w stanie określić nową datę obowiązywania KSeF-u" - powiedział Domański podczas konferencji resortu podsumowującej spotkania konsultacyjne KSeF.

Zakończone konsultacje

Na początku marca br. Ministerstwo Finansów informowało, że zakończyło konsultacje w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności KSeF, obecnie analizuje uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji i w drugiej połowie marca przedstawi do dalszych uzgodnień projekt rozwiązań legislacyjnych, zaś proces konsultacyjny chce zamknąć do końca kwietnia.

Obowiązkowe korzystanie z KSeF

Na początku lutego Ministerstwo Finansów podało, że nowa data obowiązkowego korzystania z KSeF zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja, na podstawie analiz i procesów audytowych. Także wówczas resort zapowiedział, że 9 lutego ogłosi harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF.

Przetarg na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Domański zapowiadał ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego KseF i zapewniał, że sam system zostanie wdrożony po audycie tak szybko, jak to jest możliwe. Wskazywał wówczas, że prowadzenie działalności gospodarczej nie może wiązać się z wysokim poziomem nieprzewidywalności, do którego prowadziłoby wprowadzenie KSeF 1 lipca 2024 r.

W ub.r. po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania Ministerstwo Finansów zdecydowało m.in. o przesunięciu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. oraz wyłączeniu z KSeF faktur konsumenckich.