Jak podał Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w lutym br. wzrosło o 12,9% r/r. Wzrost spowodowany był m.in. podwyżką wynagrodzeń, wypłatami premii, nagród, wypłatami z tytułu nadgodzin, a także odpraw emerytalnych - napisał GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w lutym br. wzrosło o 12,9% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,7% i wyniosło 7 978,99 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1% i wyniosło 6 510,9 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 11,3% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,2% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.