Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o zintensyfikowanie działań zmierzających do znacznego ograniczenia sprzedaży wyrobów nikotynowych w Polsce. W apelu podkreślono, że palenie tytoniu jest przyczyną wielu chorób, w tym niektórych nowotworów. Pod koniec lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że pracuje nad ustawą wprowadzającą zakaz sprzedaży e-papierosów.

Prezydium NRL wskazało na ścisły związek między paleniem tytoniu a pewnymi schorzeniami. "Palenie tytoniu jest przyczyną wielu chorób, w tym niektórych nowotworów, zawałów serca, udarów mózgu i chorób układu oddechowego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że palenie tytoniu zabija co roku aż 8 milionów ludzi na świecie" - podkreślono.

Naczelna Rada Lekarska o nowych zagrożenia dla zdrowia

NRL zaznaczyła, że na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia - nowatorskie wyroby tytoniowe, podgrzewacze tytoniu oraz elektroniczne papierosy. Jak oceniono, są one niebezpieczne szczególnie dla młodych osób, dla których mogą złudnie wydawać się "zdrowszą" formą palenia.

"Samorząd lekarski z niepokojem obserwuje, że o ile rozpowszechnienie palenia tytoniu spada, o tyle regularne używanie podgrzewaczy tytoniu, czy e-papierosów rośnie, a dotyczy to w dużej mierze osób młodych, dla których jest to pierwszy kontakt z nikotyną" - dodano.

Naczelna Rada Lekarska o inicjacji nikotynowej

Naczelna Rada Lekarska przytoczyła dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, według których 60 proc. wszystkich nastolatków ma już za sobą inicjację nikotynową, a 30 proc. uczniów, mających za sobą kontakt z nikotyną, spróbowało jej po raz pierwszy właśnie w formie nowatorskiego wyrobu tytoniowego.

W ocenie NRL sytuacja jest alarmująca i wymaga podjęcia zdecydowanych działań prewencyjnych. Dlatego też samorząd lekarski popiera wszelkie działania zmierzające do ograniczenia sprzedaży wyrobów nikotynowych i apeluje o intensyfikacje działań w tym obszarze.

"Działania te nie mogą ograniczać się jedynie do walki z jedną tylko formą wyrobu nikotynowego jak np. jednorazowe e-papierosy, ale zmierzać w kierunku zdecydowanego ograniczenia sprzedaży wszystkich form tego typu produktów" - podkreślono w apelu.

Przedstawiciele samorządu wskazali, że poza zdrowiem osób, które są uzależnione od nikotyny, należy brać pod uwagę zobowiązanie władz publicznych do zapewnienia osobom niepalącym prawa do korzystania ze środowiska wolnego od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą innego rodzaju wyrobów tytoniowych.

Naczelna Rada Lekarska o działaniach antynikotynowych

W ocenie NRL działania antynikotynowe zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym powinny opierać się na szeregu powiązanych ze sobą instrumentów. Do koniecznych działań zaliczono m.in. rozwiązania podatkowe, rzetelne kampanie informacyjne, promowanie zdrowego stylu życia, ograniczanie dostępności do wyrobów tytoniowych, zakaz wszelkich metod uatrakcyjniania spożycia tytoniu, w tym stosowania aromatów oraz monitorowanie promocji wyrobów tytoniowych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pod koniec lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że pracuje nad ustawą wprowadzającą zakaz sprzedaży e-papierosów. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów umieszczono też projekt nowelizacji ustawy, która ma wdrożyć unijną dyrektywę o nowatorskich wyrobach tytoniowych.