Trwają przesłuchania przed Komisją Śledczą ds. Pegasusa. Na liście świadków gorące nazwiska polskiej sceny politycznej. Kto będzie zeznawał w aferze Pegasusa? Kogo przesłucha Komisja?

Komisja Śledcza ds. Pegasusa – pierwsze przesłuchania świadków

Czwarte posiedzenie Komisji Śledczej o zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus obyło się 15 marca 2024 r. Było ono zarazem pierwszym, podczas którego pojawili się świadkowie. W trakcie piątkowego posiedzenia przesłuchiwano:

 • prof. dr hab. Jerzego Kosińskiego,
 • Jarosława Kaczyńskiego, byłego wiceprezesa Rady Ministrów, prezesa PiS.

Kto stanie przed Komisją Śledczą ds. Pegasusa?

Podczas drugiego posiedzenia Komisji Śledczej ds. Pegasusa, które odbyło się 19 lutego 2024 r., rozpatrzone zostały wnioski dowodowe dotyczące wezwań osób, które miałyby złożyć zeznania przed członkami Komisji. Aktualna lista świadków, którzy zostaną przesłuchani, wygląda następująco:

 • Marian Banaś, w latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 2005–2008 i 2015–2017 szef Służby Celnej, w latach 2016–2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w okresie od 2017 r. do 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej, w 2019 minister finansów, od 2019 prezes NIK,
 • Ernest Bejda, w latach 2006–2009 zastępca szefa CBA, w okresie od 2015 r. do 2016 r. p.o. szefa CBA, a w latach 2016–2020 szef CBA,
 • Marek Bieńkowski, w latach 2008-2009 pełnił obowiązki dyrektora delegatury NIK w Lublinie, do 2020 r. dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK,
 • Krzysztof Brejza, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, w 2019 r. w wyborach parlamentarnych pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego KO,
 • Dorota Brejza, adwokat, pełnomocnik Krzysztofa Brejzy,
 • Urszula Dubejko, dyrektor Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmująca się nadzorem nad funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości,
 • Mariusz Kamiński, w latach 2006–2009 szef CBA, od 2011 r. wiceprezes PiS, w okresie od 2015 r. do 2023 r. minister-koordynator służb specjalnych, w latach 2019–2023 minister spraw wewnętrznych i administracji,
 • Krzysztof Kwiatkowski, w latach 2013–2019 prezes NIK,
 • Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, w latach 2023–2024 pełniąca obowiązki szefa CBA,
 • Piotr Patkowski, w 2020 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
 • Mikołaj Pawlak, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, który nadzorował funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości w latach 2017–2018,
 • Andrzej Stróżny, w latach 2020–2023 szef CBA,
 • Beata Szydło, w latach 2015–2017 prezes Rady Ministrów,
 • Jakub Tietz, prokurator delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, w departamencie, który nadzorował funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości,
 • Maciej Wąsik, w latach 2015–2019 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w okresie od 2015 r. do 2023 r. sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, w latach 2019–2023 sekretarz stanu w MSWiA,
 • Michał Woś, w latach 2017-2018 podsekretarz stanu, w latach sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w okresie od 2019 r. do 2020 r. minister-członek Rady Ministrów, w latach 2020–2023 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
 • Zbigniew Ziobro, w latach 2005–2007 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w okresie od 2015 r. do 2023 r. minister sprawiedliwości, a w latach 2016–2023 ponownie prokurator generalny.

Kto wchodzi w skład Komisji Śledczej ds. Pegasusa?

Komisja Śledcza ds. Pegasus została powołana 17 stycznia 2024 r., natomiast jej aktualny skład ustalono 26 stycznia 2024r. W skład komisji wchodzi jedenastu posłów. Są to następujące osoby:

 • Magdalena Sroka (PSL-TD), przewodnicząca,
 • Marcin Bosacki (KO), zastępca przewodniczącego,
 • Paweł Śliz (Polska2050-TD), zastępca przewodniczącego,
 • Tomasz Trela, (Lewica), zastępca przewodniczącego,
 • Przemysław Wipler (Konfederacja), zastępca przewodniczącego,
 • Mariusz Gosek (PiS), członek komisji,
 • Joanna Kluzik-Rostkowska (KO), członek komisji,
 • Sebastian Łukaszewicz (PiS), członek komisji,
 • Jacek Ozdoba (PiS), członek komisji,
 • Marcin Przydacz (PiS), członek komisji,
 • Witold Zembaczyński (KO), członek komisji.